Nie ma jeszcze polskich wersji unijnych uregulowań dotyczących rolnictwa w 2014 roku (tzw. roku przejściowym) i w latach następnych – do 2020.

- Jeżeli chodzi o pakiet legislacyjny to jeszcze nie mamy wersji polskich. One są w tej chwili w tzw. wersji lingwistycznej – są przygotowywane i opracowywane wspólnie z naszymi ekspertami, żeby słownictwo było poprawne. Będą przyjęte już formalnie na posiedzeniu Rady Ministrów 16 grudnia i zostaną opublikowane do końca grudnia w dziennikach urzędowych Komisji – zapowiedziała w sejmowej Komisji Rolnictwa Zofia Krzyżanowska, radca generalny MRiRW.

Jak podkreśliła, nie wszystko będzie rozstrzygnięte na szczeblu unijnym.

- W tej chwili najważniejszym zadaniem jest wdrożenie tych wszystkich możliwych scenariuszy, które są zawarte w ramach prawnych. One dają państwom członkowskim bardzo dużą elastyczność przy wyborze – zarówno w filarze I jak i filarze II. W II filarze jest cały PROW i możliwość skonstruowania programu, natomiast w I filarze, tak jak przedstawialiśmy Wysokiej Komisji, jest wiele spraw, o których decyduje państwo członkowskie. Na przykład, jeśli chodzi o młodego rolnika to kraj może wybrać poziom wsparcia – czy będzie wspierać młodych rolników w I filarze płacąc im 25 proc. więcej, czy gospodarstwom do dziewięćdziesięciu hektarów czy mniejszym. To jest decyzja, którą my podejmiemy.

Państwa członkowskie rozstrzygną też o degresywności i szczegółach dopłat bezpośrednich – chodzi  choćby o płatności powiązane z produkcją.

- W tej chwili przygotowujemy analizy, również z udziałem instytutów i instytucji nam pomocnych, żeby wypracować te sektory, które (także w opinii, powiedziałabym, uzyskanych w wyniku konsultacji społecznych) wymagają takiego wsparcia, powiązanego z produkcją.

Podobnie jest z pomocą dla małych gospodarstw.

- Schemat małych gospodarstw. Czy będzie to ryczałt, czy będzie to płatność do realnych hektarów. To są te decyzje, nad którymi pracujemy i mamy czas, żeby je podjąć do sierpnia przyszłego roku – zapowiedziała Krzyżanowska.