TUZ można przesiać - zaorany i obsiany inną niż poprzednia odmianą pastewnej rośliny zielnej i pozostanie TUZ-em. To wiemy. A czy można go zlikwidować, zaorać i obsiać rośliną niepastewną, tak, żeby przestał być TUZ-em?

Wtedy, gdy w skali kraju stosunek powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitego obszaru gruntów rolnych zmaleje o więcej niż 5 proc. w odniesieniu do stosunku ustalonego w 2015 r., obowiązek przywrócenia lub ustanowienia trwałych użytków zielonych oraz obowiązek przywrócenia przekształconych trwałych użytków zielonych cennych przyrodniczo będzie stwierdzał w drodze decyzji (także tej przyznającej dopłaty) kierownik biura powiatowego ARiMR.

Rolnik, który wbrew zakazowi przekształcił lub zaorał trwałe użytki zielone, jest obowiązany do ponownego przekształcenia tego obszaru w trwały użytek zielony lub odtworzenia takiej samej powierzchni TUZ na innym gruncie, nie później niż do dnia 31 maja roku następującego po roku złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich.

W przypadku nieprzestrzegania obowiązku utrzymania TUZ stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dotyczące grzywny w celu przymuszenia.

Obszar zajmowany aktualnie przez TUZ-y ogłasza minister rolnictwa do dnia 30 listopada każdego roku, w drodze obwieszczenia.

W sytuacji, gdy TUZ w Polsce będzie przybywać, zaorywanie ich w indywidualnych gospodarstwach jest dopuszczalne.

Jest to analogiczny mechanizm do obecnie funkcjonującego w ramach zasady wzajemnej zgodności.

Jak dowiadujemy się w ARiMR, z wniosków o przyznanie dopłat obszarowych złożonych przez rolników w poprzednich latach wynika, że w roku 2012 powierzchnia TUZ w kraju wynosiła 2,733 072,64 ha, natomiast w 2014 roku zajmowała obszar 2 646 895,05 ha. ARiMR nie jest w stanie oszacować spodziewanej powierzchni TUZ w 2015 r. i określić,  ile z nich leży na obszarach objętych prawdopodobnie systemem dla małych gospodarstw – przyjmowanie wniosków o dopłaty trwa.

Podobał się artykuł? Podziel się!