Według propozycji parlamentarnej Komisji Rolnictwo i Rozwój Wsi, rolnik powinien uprawiać 2 zboża (zamiast 3, jak proponuje Komisja) w gospodarstwach o powierzchni od 10 do 30 ha (a nie powyżej 3 ha, jak proponowała KE). Żaden gatunek nie powinien pokrywać więcej niż 80 proc. (a nie 70 proc.) powierzchni uprawnej.

W gospodarstwach powyżej 30 ha rolnicy powinni uprawiać przynajmniej 3 gatunki zbóż, wyłączając gospdoarstwa położone na dalekiej północy Skandynawii, gdzie glówny gatunek uprawianego zboża może zajmować 75 proc. powierzchni uprawnej, a dwa gatunki w sumie mogą zajmować do 95 proc. pwoeirzchni.

Posłowie postulują także, aby obszary proekologiczne stanowiły 3 proc. powierzchni gospodarstwa (a nie 7 proc. wg propozycji KE) w pierwszym roku, przy powierzchni gospodarstwa większej niż 10 ha.

Posłowie proponują także, aby do tzw. EFAs - Ecological Focus Areas - obszarów proekologicznych na terenie gospodarstwa można było zaliczyć uprawy roślin białkowych, żywopłoty, rowy, kamienne mury.

Doodatowo rolnik mógłby prowadzić produkcję na obszarach proekologicznych, pod warunkiem, że nie stosowałby nawozów i pestycydów.

Według propozycji parlamentarnej Komisji obszar proekologiczny w gospodarstwie powinien być stopniowo zwiększany - do 5 proc. powierzchni gospodarstwa w 2016 roku, opcjonalnie do 7 proc. od 2018 roku.

PE uważa, że obszary proekologiczne wyłączane spod uprawy (3 proc.) mogłyby być naliczane na poziomie regionalnym, a nie w gospodarstwie. Ta zmiana obowiązywałaby od 2016 roku.

Kraje członkowskie powinny też utrzymywac odpowiedni stosunek trwałych uzytków zielonych i pastwisk - zasada, która ma obowiązywac na poziomie krajowycm, regionalnym lub subregionalnym. Maksymalnie 5 proc. tych obszarów mogłoby być przekształcone (mozliwe, że nawet 7 proc.), wyłączając gleby bogate w materię organiczną, tereny podmokłe i półnaturalne użytki zielone/pastwiska (Trwałe użytki zielone oraz pastwiska nie mogą być przeorywane przez 7 lat, a nie 5).

PE poparł zaproponowany przez KE system ekwiwalentów.

Podobał się artykuł? Podziel się!