List podpisali: Albert Dess (koordynator ds. WPR w partii EPP - European People’s Party – Europejska Partia Ludowa), Paol de Castro (koordynator Partii Socjalistów i Demokratów - S&D), Jim Nicholson (koordynator partii Konserwatystów i Reformatorów- ECP) oraz Jens Rohde (koordynator partii LiberalnoDemokratycznej - ALDE).

Słowem – przedstawiciele czterech największych grup politycznych w unijnym komitecie rolnym PE (ComAgri). Ich zdaniem opóźnienie zazielenienia o rok jest potrzebne ze względu na zapewnienie wdrożenia nowych przepisów w niektórych krajach członkowskich i uchronienie rolników przed ewentualnymi sankcjami wynikającymi z niedostosowania do nowych wymogów.

O liście informuje FAMMU/FAPA, w ślad za publikacjami Reuters i innych źródeł.

Jak czytamy, już wcześniej rządy kilku krajów członkowskich i grupy rolników zgłaszały KE poważne problemy z wdrożeniem planowanej reformy z dniem 1 stycznia 2015 r.

O stanowisko Polski w tej sprawie zapytaliśmy MRiRW.

Podobał się artykuł? Podziel się!