Czego dokładnie te zapisy dotyczą? Tylko gospodarstwa, które mają powyżej 10 ha (a nie +3 ha) powinny mieć ich zdaniem obowiązek „zazieleniania".

- Na farmach o obszarze od 10 do 30 ha producenci powinni mieć obowiązek obecności 2 upraw (zamiast 3 jak proponowała KE) w tym żadna uprawa nie powinna zajmować więcej niż 80 proc. areału rolnego (a nie 70 proc.). W gospodarstwach powyżej 30 ha producenci powinni stosować przynajmniej 3 uprawy (poza północną Skandynawią), a główny plon powinien obejmować nie więcej niż 75 proc. (dwa główne plony razem powinny obejmować nie więcej niż 95 proc. areału) - podaje FAMMU/FAPA.

Pod tzw. obszar prośrodowiskowy (ang. EFA - Ecological Focus Area) rolnicy powinni najpierw tzn. w pierwszym roku przeznaczać przynajmniej 3 proc. areału (zamiast 7 proc.), ponad 5 proc. od 2016 r. oraz 7 proc. od 2017 r. (ale po ocenie KE), jeśli areał gospodarstwa przekracza 10 ha.

- ComAgri jest zdania, że jeśli rolnik nie dopełni zasad zazieleniania, to z tego powodu nie mogą być zredukowane płatności podstawowe, a kara mogłaby być ograniczona do 30 proc. płatności wynikłej z zazieleniania - informuje FAMMU/FAPA.

Podobał się artykuł? Podziel się!