PRZEGLĄD PRASY: Dopłaty do przetwarzania słomy lnianej lub konopnej będą mogły otrzymywać również osoby traktowane jako przetwórcy, czyli rolnicy produkujący słomę lnianą lub konopną nie posiadający jednak odpowiednich urządzeń do jej przerobu na włókno.

Otrzymają je jeżeli przedstawią dokumentację handlową, okażą rejestr magazynowy oraz zaświadczenia określające ilość i rodzaj wyprodukowanego włókna. Zmienią się tez zasady dotyczące płatności dla producentów surowca tytoniowego.

Dotychczasowe płatności uzupełniające zostaną podzielone na dwie części: związane i niezwiązane z produkcją tytoniu. W przypadku tych pierwszych, skup tytoniu będzie przebiegał pod nadzorem Agencji Rynku Rolnego. Z kolei płatności nie związane z produkcją tytoniu, będą wypłacane dotychczasowym producentom, którzy 31 marca 2007 r. byli wpisani do rejestru producentów surowca tytoniowego.

Źródło: Dziennik

Podobał się artykuł? Podziel się!