Program rolnośrodowiskowy na lata 2007–2013 jest zbliżony do tego, co obowiązywało w latach 2004–2006, choć wprowadzono pewne zmiany finansowe. Program ma na celu poprawę środowiska przyrodniczego poprzez promowanie zrównoważonego gospodarowania, ma przywracać walory przyrodnicze i utrzymywać istniejące cenne siedliska w działaniach skierowanych do właścicieli trwałych użytków zielonych. Program zakłada też ochronę rodzimych ras zwierząt i odmian roślin.

Będzie on obowiązywał na terenie całego kraju – zniesiono bowiem strefy priorytetowe. Rolnik będzie mógł też wdrażać dowolną liczbę pakietów (jest ich osiem) i zmieniać powierzchnię realizowanego programu pod warunkiem wprowadzenia takiej zmiany do planu rolnośrodowiskowego. Kolejne pakiety będzie można dołączać do programu realizowanego w danym gospodarstwie tylko do czasu złożenia wniosku o drugą płatność rolnośrodowiskową. Rolnik, który już przystąpił do programu w latach 2004–2006, może swoje zobowiązania przekształcić nie wcześniej niż od roku 2008, pod warunkiem, że realizuje swój program minimum 3 lata. Wprowadzono nowy pakiet pod nazwą „Zachowanie lokalnych odmian roślin uprawnych”, a w pakiecie genetycznym umieszczono wreszcie nasze rodzime rasy świń.

Hitem programowym może okazać się działanie „Rolnictwo zrównoważone”, gdyż płatność wzrosła w tym pakiecie trzykrotnie i może on być realizowany w całym kraju (był wdrażany tylko w strefach priorytetowych). Podobnie 1,5-krotnie wzrosły płatności w pakiecie „Strefy buforowe”.

W pakiecie „Ochrona wód i gleb” dokonano cięcia finansowego o 60 proc. w porównaniu do programu z lat 2004–2006.

Planowana jest też ochrona tradycyjnej uprawy plantacji nasiennych roślin, które znajdują się w wykazie ministra rolnictwa (prawdopodobnie będą to: pszenica orkisz, samopsza i plasterka, owies szorstki, lnicznik, soczewica). Tradycyjna uprawa to m.in. zbiór ręczny lub za pomocą snopowiązałek.