Dotacja za utrzymanie jednego lisa pospolitego pastelowego lub lisa pospolitego białoszyjnego w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych wzrosła z 140 zł do 160 zł, zaś za jednego tchórza w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych wzrosła ze 100 zł na 120 zł. 

O pięć złotych wzrosła dotacja na królika popielańskiego, szynszylę beżową oraz  nutrię. Dokładne kwoty dotacji można znaleźć pod adresem

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2011121069101.pdf

Wniosek o udzielenie dotacji składa się do dyrektora Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt (KCHZ):

1) bezpośrednio - w przypadku zwierząt futerkowych i pszczół;

2) za pośrednictwem podmiotu prowadzącego księgę hodowlaną - w przypadku świń i drobiu oraz nasienia bydła.

Podobał się artykuł? Podziel się!