- W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r, poz. 1419) od 2016 r. ulega zmianie sposób określania wysokości stawek dopłat – informuje ARR.

Co ciekawe stawki te będą corocznie określane w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 30 września.

- Wysokość stawek będzie wyliczana na podstawie wnioskowanej powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. z uwzględnieniem gatunków roślin uprawnych objętych dopłatą oraz środków finansowych przeznaczonych na te dopłaty w danym roku – informuje Agencja.

Warto wiedzieć, że z uwagi na zmianę przepisów ulegnie zmianie także formularz wniosku o przyznanie dopłaty. Aktualny wzór wniosku ma zostać udostępniony na stronie internetowej ARR przed rozpoczęciem terminu na składanie wniosków, tj. przed 15 stycznia 2016 r.

Jeszcze wiosną informowaliśmy o obniżeniu się stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Następnie pisaliśmy o tym, że takie zmiany mogą wejść w życie i okazuje się, że nowy mechanizm będzie jednak obowiązywał rolników.

Podobał się artykuł? Podziel się!