Jak podaje CDR ze względu na dość istotną zmianę, która może skutkować nie otrzymaniem płatności za 2013 rok, a nawet zwrotem płatności za lata poprzednie przedstawiciele Centrum apelują aby rolnicy, którzy podjęli się zobowiązania w ramach pakietu 8 skontaktowali się z doradcą rolnośrodowiskowym celem ustalenia, czy potrzebne jest wykonanie zmiany w ich programie rolnośrodowiskowym.


Informacji w tej sprawie można również zasięgnąć w Biurach Powiatowych ARiMR.

Zmiany można dokonywać do 30 września tego roku zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie MRiRW.

- W bieżącym roku rolnicy mogą składać zmiany do wniosku polegające na zmianie rośliny deklarowanej do uprawy jako międzyplon, zarówno w ramach danego wariantu jak i skutkujące zmianą wariantów w ramach Pakietu 8. Zmiany powinny być składane na formularzu zmiany do wniosku o przyznanie płatności w biurze powiatowym ARiMR właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania rolnika albo siedzibę rolnika. Złożenie formularza zmiany do wniosku powinno być dokonane do dnia 30 września br. Termin ten wynika z wymogów, jakie zostały określone dla wariantów 8.2 i 8.3 w załączniku nr 3 do rozporządzenia rolnośrodowiskowego („Wymogi dla poszczególnych pakietów i wariantów"), tzn.: wykonania po zbiorze plonu głównego siewu roślin ozimych jako międzyplonu ozimego do dnia 30 września (dotyczy wariantu 8.2 Międzyplon ozimy); wykonania po zbiorze plonu głównego siewu roślin jarych jako międzyplonu ścierniskowego do dnia 30 września (dotyczy wariantu 8.3 Międzyplon ścierniskowy) - podaje Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Podobał się artykuł? Podziel się!