"Kierownictwo resortu rolnictwa zdecydowało, że w uzasadnionych przypadkach będzie można złagodzić kryteria przyznania kredytu" – taką wypowiedź ministra Sawickiego cytowały agencje.

Zapytaliśmy więc w ministerstwie, jakie przypadki są "uzasadnione", które kryteria przyznania kredytu mogą być "łagodzone".

Ministerstwo potwierdziło nasze wcześniejsze ustalenia dotyczące zmian w szacowaniu szkód:

Uprzejmie informuję, że dla celów ubiegania się o preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji rolnej  wprowadzone zostały zmiany w zakresie szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi,  polegające na podwyższeniu z 40 proc. do 50 proc. poziomu utraty plonu w przypadku szkód w uprawach ozimych spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w tym ujemne skutki przezimowania powstałych w terminie do 20 maja,  wymagających ponownego obsiewu lub zaorania.

Jak wynika z dalszej części wypowiedzi, nie wprowadzono żadnych zmian dotyczących przyznawania kredytów:

Jednocześnie informuję, że rolnicy, którzy nie posiadają zdolności kredytowej mogą ubiegać się w ARiMR o poręczenie lub gwarancję spłaty kredytów na wznowienie produkcji rolnej zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 22, poz.121 z późn. zm.).

Podobał się artykuł? Podziel się!