Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  podał dziś do publicznej wiadomości wyczekiwane przez wielu termin i warunki otrzymania pomocy finansowej - 100 tys. zł. premii dla młodych rolników. Informacja została ogłoszona jedynie w "Naszym Dzienniku" oraz na portalu agencji. 

Sto tysięcy złotych premii będzie wypłacane w dwóch ratach, pierwsze 80 proc. w ciągu 9 miesięcy od doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Druga rata, 20 tys. zł, zostanie wypłacona po realizacji biznesplanu.  

Rolnik musi przeznaczyć całe 100 tys. zł premii na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Co istotne, co najmniej 70 proc. musi zainwestować w środki trwałe.

>>> Czytaj też: Rozwój gospodarstw – młody rolnik w PROW 2014-2020

Premia jest obwarowana kilkoma warunkami

Po pierwsze – dla agencji rolnik jest „młody” do czterdziestki. Wnioskodawca musi więc w chwili składania wniosku posiadać nie więcej niż 40 lat oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe. A jeśli nie ma takich kwalifikacji, musi je uzupełnić w ciągu trzech lat od doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Kolejna sprawa to wartość całego przedsięwzięcia – warunkiem przyznania premii jest utworzenie gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej od 13 do 150 tysięcy euro. W wyniku realizacji biznesplanu wartość ekonomiczna gospodarstwa ma wzrosnąć co najmniej o 10 proc. 

Kolejny warunek to powierzchnia posiadanej ziemi – gospodarstwo rolnika musi mieć co najmniej jeden hektar, a rolnik rozpoczął jego urządzanie najwyżej półtora roku przed złożenie wniosku o przyznanie pomocy.

Powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym musi być równa co najmniej średniej krajowej, lub średniej wojewódzkiej – jeśli w danym województwie średnia powierznia gospodarstw jest niższa niż krajowa. Maksymalna powierzchnia nie może być większa niż 300 hektarów. Przynajmniej 70 proc. minimalnej wielkości powierzchni użytków jest własnością beneficjenta, lub w użytkowaniu wieczystym bądź w dzierżawie od państwa lub gminy.