Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” ma na celu wsparcie rolników przystępujących do unijnych lub krajowych systemów jakości. Wysokość pomocy, uzależniona jest od systemu jakości, w którym uczestniczy rolnik. Maksymalne roczne stawki wsparcia wynoszą przez 3 kolejne lata:

a) 3 200 zł / rok - w przypadku wytwarzania produktów  wpisanych do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, systemu ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich, z tym że refundacja poniesionych kosztów nie może przekroczyć:

- 1500 zł w przypadku składki na rzecz grupy producentów,

- 250 zł  w przypadku zakupu specjalistycznych publikacji.

b) 3 000 zł / rok – w przypadku systemu rolnictwa ekologicznego, z tym że refundacja poniesionych kosztów nie może przekroczyć:

- 1500 zł w przypadku składki na rzecz grupy producentów,

- 250 zł  w przypadku zakupu specjalistycznych publikacji.

c) 2 750 zł / rok – w przypadku systemu integrowanej produkcji roślin, z tym że refundacja poniesionych kosztów nie może przekroczyć:

- 1500 zł w przypadku składki na rzecz grupy producentów,

- 250 zł  w przypadku zakupu specjalistycznych publikacji,

- 250 zł w przypadku zakupu pułapek feromonowych, barwnych i lepowych.

d) 1 470 zł / rok – w przypadku systemu  „Jakość Tradycja”, z tym że refundacja poniesionych kosztów nie może przekroczyć:

- 1500 zł w przypadku składki na rzecz grupy producentów,

- 250 zł  w przypadku zakupu specjalistycznych publikacji.

e) 2 386 zł / rok – w przypadku systemu „Quality Meat Program”, z tym że refundacja poniesionych kosztów nie może przekroczyć:

- 1500 zł w przypadku składki na rzecz grupy producentów,

- 250 zł  w przypadku zakupu specjalistycznych publikacji.

f) 1 700 zł / rok – w przypadku systemu jakości „Pork Quality System”, z tym że refundacja poniesionych kosztów nie może przekroczyć:

- 1500 zł w przypadku składki na rzecz grupy producentów,

- 250 zł  w przypadku zakupu specjalistycznych publikacji.

g) 2 000 zł / rok – w przypadku systemu jakości  „Quality Assurance for Food Products”, z tym że refundacja poniesionych kosztów nie może przekroczyć: