- Obecnie wydawanie takich decyzji w myśl art. 5 w/w ustawy jest właściwością starosty, a wystąpienie o nią związane jest z chęcią przeznaczenia innego niż sensu stricte produkcja rolna użytków wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 - mówi prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

- Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 11 omawianej regulacji, za wyłączenie gruntów nie uważa się wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 tj. pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

- Mając powyższe na uwadze, a także rozumiejąc potrzebę ustanowionej prawem ochrony gruntów rolnych cennych z punktu widzenia prowadzonej na nich produkcji, sugerowane obecnie przez samorząd rolniczy rozwiązanie wychodzi naprzeciw potrzebie wspierania rozwoju i promowania wśród rolników zakładania grup producentów rolnych bez szkody dla obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Źródło: farmer.pl

 

Podobał się artykuł? Podziel się!