PRZEGLĄD PRASY: Od początku roku niepełnosprawni rolnicy mogą się ubiegać w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o całkowitą refundację składki na ubezpieczenia społeczne płacone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Skorzystać z tego mogą także rolnicy, którzy płacą składki za niepełnosprawnych członków swoich rodzin.

Osoby zainteresowane powinny uzyskać w KRUS potwierdzenie, że podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz płacą składki. Trzeci wymóg to orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Rolnik będzie składał wniosek o wypłatę refundacji co kwartał, nie później niż do dwudziestego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym opłacane zostały składki.

Źródło: Nowa Trybuna Opolska

Podobał się artykuł? Podziel się!