NSZZ RI "Solidarność" przekazał Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi negatywną opinię do projektu rozporządzenia w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014 r.

Zdaniem NSZZ RI "Solidarność" stawka 0,95 PLN za 1 litr,  zaproponowana w projekcie rozporządzenia, która miała także zastosowanie dla lat 2012 i 2013, nie odzwierciedla w żaden sposób obecnych warunków prowadzenia produkcji rolniczej. W tym czasie znacznie wzrosła bowiem cena środków do prowadzenia produkcji rolniczej, a także podniesiona została stawka akcyzy na olej napędowy. Nie podniesiono także maksymalnego zużycia oleju napędowego na 1 ha do co najmniej do 126 litrów (co jest zbliżone do rzeczywistego zużycia) z 86 litrów obecnie obowiązujących. Biorąc pod uwagę ww. czynniki mechanizm zwrotu staje się coraz mniej efektywny i nie wpływa w dostatecznym stopniu na konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych.

NSZZ RI „Solidarność” domaga się realizacji zgłaszanego od kilku lat postulatu  o realizacji zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w maksymalnej stawce (w pełnej wysokości). Obecnie stawka ta wynosi 1,196 PLN za 1 litr.

Podobał się artykuł? Podziel się!