Pierwszy nabór odbył się od 12 września do 11 października 2016 r. i – delikatnie mówiąc – nie zakończył się sukcesem: przyjęto 505 wniosków i wydano 420 decyzji przyznających pomoc na szacowaną kwotę 8,2 mln zł. Łącznie przekazano gospodarstwa o powierzchni 1 929,4 ha, a więc trudno mówić o spodziewanym celu działania, jakim jest oddziaływanie na strukturę agrarną.

Najczęściej przekazywano gospodarstwa mieszczące się w przedziale od 3 ha do 6 ha (58%), zaledwie 77 gospodarstw miało powyżej 6 ha (18%), a 101 gospodarstw liczyło mniej niż 3 ha (24%).

Dominowały przekazania na powiększenie pojedynczych gospodarstw (97%).

Przyznana pomoc częściej dotyczyła przekazujących w formie sprzedaży (56%), w formie darowizny przekazano 44% gospodarstw.

Wymogi drugiego naboru złagodzono, obecnie minimalna liczba punktów uprawniająca od uzyskania pomocy wynosi 2.

Więcej o warunkach i rodzaju pomocy: Przekazanie małego gospodarstwa z premią z PROW będzie łatwiejsze

Pomoc maleje wraz z upływem czasu:  wysokość pomocy to iloczyn 120 proc. rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw, przyznanych w roku, w którym rolnik przystąpił do systemu dla małych gospodarstw, i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od roku, w którym rolnik trwale przekaże gospodarstwo rolne - do dnia 31 grudnia 2020 r.

Rolnik, który przekaże gospodarstwo w 2017 roku może otrzymać maksymalnie równowartość 6 tys. euro.

Limit środków na to działanie wynosi 127 563 094,18 zł (w euro: 29 996 857,00).

 

Podobał się artykuł? Podziel się!