Organizowaną przez redakcję miesięcznika "Farmer" oraz portalu farmer.pl konferencję otworzył minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

Jak powiedział, spotkanie jest miejscem, z którego wniosków korzysta wiele środowisk.

- Dziś głównym tematem jest przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej – mówił minister Krzysztof Jurgiel. - Swoje stanowisko na ten temat przyjął rząd, uzgadniamy też stanowiska w rozmowach z poszczególnymi państwami. Konferencja zapoczątkuje dyskusję o WPR, a myślę, że w poszczególnych konferencjach regionalnych „Farmera” przedstawiciele ministerstwa też wezmą udział. Rząd przyjął Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju, ten podstawowy dokument gospodarczy wypełnia strategię ONZ i Europa 2020, cele tam wyznaczone mają odzwierciedlenia w polskim programie.

Odpowiedzią na zadania są kierunki interwencji, zapisane w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

Pakt dla Obszarów Wiejskich opiera się na czterech filarach.

Pierwszy filar to opłacalność produkcji rolnej. Obecnie jest dobra koniunktura, ale musimy dbać o zwiększanie i zapewnienie opłacalności produkcji. Ważne jest zapewnienie dofinansowania w ramach dopłat.

Jakość życia na obszarach wiejskich ma sprzyjać temu, aby wieś była żywotna. Potrzebne jest  też umożliwienie innowacji. Sprawna administracja ułatwi życie rolnikom.

- Dziękuję za zaproszenie i życzę owocnych obrad, a wnioski, jakie będą wypracowane, będą przez nas wykorzystane – zapewnił minister.

Jak mówił europoseł Czesław Siekierski, w nowym okresie budżetowym czekają nas zmiany o charakterze ewolucyjnym, a nie rewolucyjnym.

- Będzie Wspólna Polityka Rolna, będą dopłaty. W rolnictwie nie może być rewolucyjnych zmian, rolnicy muszą być uprzedzeni, rolników nie można zaskakiwać. Będzie więc kontynuacja, ale można też spodziewać się zmian - stwierdził. Jak mówił, są nowe wyzwania, jest Brexit, są uwarunkowania zewnętrzne i międzynarodowe porozumienia. Można spodziewać się otwarcia na rynek międzynarodowy. Ogromny wpływ na europejskie rolnictwo mają uwarunkowania zewnętrzne.