Dywersyfikację można kontrolować do 15 lipca, ale nie trzeba czekać na kontrole i ryzykować osypania się zboża: o obecności uprawy mogą świadczyć pozostałości (np. ścierniska) znajdujące się na polu po zbiorze, pod warunkiem, że pozostałości te będą stanowiły wyraźnie widoczny dowód uprawy.  

Oto całość odpowiedzi MRiRW:

„Od 2015 r. nowym obowiązkowym elementem systemu płatności bezpośrednich jest zazielenienie realizowane przez 3 praktyki tj.: dywersyfikację upraw, utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ) oraz utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA).

W ramach dywersyfikacji upraw gospodarstwa, w których występuje od 10 do 30 ha gruntów ornych, zobowiązane są do prowadzenia co najmniej 2 różnych upraw na gruntach ornych, przy czym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75% gruntów ornych. Natomiast gospodarstwa powyżej 30 ha gruntów ornych zobowiązane są do prowadzenia co najmniej 3 różnych upraw na gruntach ornych, przy czym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75% gruntów ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą zajmować więcej niż 95% gruntów ornych.

Niemniej jednak przepisy unijne przewidują pewne wyłączenia z obowiązku spełniania dywersyfikacji  upraw, m.in. dla gospodarstw, w których ponad 75% użytków rolnych to trwałe użytki zielone lub gospodarstw o wysokim (ponad 75%) udziale gruntów ornych wykorzystywanych do produkcji traw lub innych zielnych roślin pastewnych albo ugorowanych, pod warunkiem, że pozostałe grunty orne nie przekraczają 30 hektarów.

W okresie od 15 maja do 15 lipca organ kontrolny będzie sprawdzał realizację dywersyfikacji upraw. Kontrola w tym zakresie będzie możliwa zarówno na podstawie obecności uprawy, jak i jej pozostałości (np. ścierniska) znajdujących się na polu po zbiorze, pod warunkiem, że pozostałości te będą stanowiły wyraźnie widoczny dowód uprawy.”  

 

Podobał się artykuł? Podziel się!