Regionalne programy operacyjne oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój przewidują możliwość wspierania aktywizacji zawodowej osób odchodzących z rolnictwa.

Jak podaje MRiRW w informacji przekazanej senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wsparcie to może zostać skierowane do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób młodych czy starszych, niepełnosprawnych, o niskich kwalifikacjach, kobiet.

„Oznacza to, że rolnicy, którzy będą chcieli uzyskać wsparcie, będą musieli jednocześnie należeć do jednej ze wspomnianych kategorii” – podano. „Osoby zatrudnione w rolnictwie mogą ubiegać się o środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projektach EFS jedynie pod warunkiem, że podejmą one działalność gospodarczą w sektorze pozarolniczym, niezwiązanym z produkcją roślinną lub zwierzęcą (nie jest możliwe przyznanie wsparcia ze środków EFS na rozwój lub rozpoczęcie działalności rolniczej)”.

Najpóźniej przy zakończeniu projektu trzeba zarejestrować się w ZUS.

Wyjątkiem od tej reguły jest tylko wsparcie na rzecz osób młodych do 29 r.ż., które zostało przewidziane w ramach programu krajowego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!