Wczoraj posłowie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji do Spraw Unii Europejskiej przeanalizowali 6 artykułów projektu ustawy o ustroju rolnym z druku 3109, dziś założono, że do południa powstanie sprawozdanie komisji i ustawą zajmie się już Sejm, być może nawet podczas trwającego jeszcze jutro posiedzenia.

Wczoraj zabrakło kworum w Komisji do Spraw Unii Europejskiej – prace przerwano. Posłowie przedyskutowali 6 spośród 33 artykułów projektu. Dziś posłowie wrócili do analizy projektu artykuł po artykule. Do każdego zgłaszane są poprawki, trwa ożywiona dyskusja. Posłowie opozycji krytykują przyjmowane zapisy i wskazują na ich nieskuteczność odnośnie do ochrony przed nabywaniem przez cudzoziemców czy w celach spekulacyjnych. Zgłaszane są poprawki dotyczące prawie każdego zapisu, w większości odrzucane i zgłaszane następnie jako wnioski mniejszości, które będzie ponownie głosował cały Sejm.

Dziś posłowie odnieśli się m.in. do kwestii dzierżawy.

Tylko dzierżawa zabezpiecza grunty przed wykupem – podniósł dziś Edward Kosmal, gość komisji, przewodniczący Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego. Jak mówił, dzierżawa powinna być utrzymana i dopiero na wniosek dzierżawcy powinna następować sprzedaż ziemi.

Jak stwierdził poseł Stanisław Kalemba, sprawozdawca projektu, to miejscowa komisja określi, czy konkretne grunty sprzedawać, czy dzierżawić. - To ustawa, a nie komisja ma regulować – stwierdził poseł Jacek Bogucki.

Dzierżawa i sprzedaż będzie traktowana na równi po przyjęciu nowej poprawki posła Kalemby – zapewnił wiceminister Kazimierz Plocke.

Poprawka likwiduje możliwość utworzenia strategicznej rezerwy – zwrócił uwagę przedstawiciel biura legislacyjnego.

Trwa więc szczegółowa analiza i ustalanie, jaką poprawkę zgłosić.

Poseł Jurgiel dynamizuje posiedzenie, aczkolwiek ocenił, że „cała ustawa jest do kitu”, ale skoro większość chce, aby ustawa była przyjęta, więc komisja powinna zdążyć przygotować sprawozdanie.