Wczoraj posłowie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji do Spraw Unii Europejskiej przeanalizowali 6 artykułów projektu ustawy o ustroju rolnym z druku 3109, dziś założono, że do południa powstanie sprawozdanie komisji i ustawą zajmie się już Sejm, być może nawet podczas trwającego jeszcze jutro posiedzenia.

Wczoraj zabrakło kworum w Komisji do Spraw Unii Europejskiej – prace przerwano. Posłowie przedyskutowali 6 spośród 33 artykułów projektu. Dziś posłowie wrócili do analizy projektu artykuł po artykule. Do każdego zgłaszane są poprawki, trwa ożywiona dyskusja. Posłowie opozycji krytykują przyjmowane zapisy i wskazują na ich nieskuteczność odnośnie do ochrony przed nabywaniem przez cudzoziemców czy w celach spekulacyjnych. Zgłaszane są poprawki dotyczące prawie każdego zapisu, w większości odrzucane i zgłaszane następnie jako wnioski mniejszości, które będzie ponownie głosował cały Sejm.

Dziś posłowie odnieśli się m.in. do kwestii dzierżawy.

Tylko dzierżawa zabezpiecza grunty przed wykupem – podniósł dziś Edward Kosmal, gość komisji, przewodniczący Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego. Jak mówił, dzierżawa powinna być utrzymana i dopiero na wniosek dzierżawcy powinna następować sprzedaż ziemi.

Jak stwierdził poseł Stanisław Kalemba, sprawozdawca projektu, to miejscowa komisja określi, czy konkretne grunty sprzedawać, czy dzierżawić. - To ustawa, a nie komisja ma regulować – stwierdził poseł Jacek Bogucki.

Dzierżawa i sprzedaż będzie traktowana na równi po przyjęciu nowej poprawki posła Kalemby – zapewnił wiceminister Kazimierz Plocke.

Poprawka likwiduje możliwość utworzenia strategicznej rezerwy – zwrócił uwagę przedstawiciel biura legislacyjnego.

Trwa więc szczegółowa analiza i ustalanie, jaką poprawkę zgłosić.

Poseł Jurgiel dynamizuje posiedzenie, aczkolwiek ocenił, że „cała ustawa jest do kitu”, ale skoro większość chce, aby ustawa była przyjęta, więc komisja powinna zdążyć przygotować sprawozdanie.

Podobał się artykuł? Podziel się!