Towarzystwo Ekonomistów Polskich i Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zorganizowały w Szkole Głównej Handlowej pierwsze otwarte seminarium poświęcone projektowi „Problemy polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej”.

Projektem kierują: z ramienia TEP dr Janusz Rowiński oraz prof. Walenty Poczta, członek Rady Programowej EFRWP.

- Jak rozmawiałam z panem Januszem, i zaczął opowiadać, co warto pobadać i o czym napisać, to się bardzo ucieszyłam – mówiła podczas inauguracyjnego seminarium dr Ewa Balcerowicz, reprezentująca TEP. – Pan Janusz miał pewien pomysł i większość państwa, która tu jest, kupiła ten pomysł. Pan Janusz sięgnął po najlepszych specjalistów z całej Polski i bardzo się cieszę, że Państwo dali się namówić do udziału w tym projekcie. Bardzo jesteśmy wdzięczni, zespół i towarzystwo, że znaleźliśmy partnera w EFRWP. Ostatecznie jest to wspólny projekt.

- My bardzo oczekujemy od tego seminarium i tej ekspertyzy, która ma być efektem tego seminarium, mniej naukowych rozważań, tego typu, że „efektywność wzrosła, a wydajność nie wzrosła”, ile rekomendacji dla rządu polskiego, który niedługo stanie przed problemem przedstawienia swojego stanowiska wobec nowej Wspólnej Polityki Rolnej – mówił Adam Tański, członek kapituły EFRWP.

„Podstawą ustroju rolnego Rzeczypospolitej Polskiej jest zgodnie z Konstytucją gospodarstwo rodzinne. W naszym rozumieniu tego przepisu gospodarstwo rodzinne powinno być miejscem pracy, zapewniającym właścicielowi i jego rodzinie życie na właściwym poziomie, nie odbiegającym od poziomu życia rodzin, pracujących poza rolnictwem. Niestety, większość polskich gospodarstw rolnych tego warunku nie spełnia obecnie i jeśli ich możliwości produkcyjne nie ulegną zdecydowanemu zwiększeniu – nie będzie ich spełniać również w przyszłości. Rozwiązanie tego problemu może nastąpić tylko w bardzo długim okresie, ale mimo to powinno się prowadzić taką politykę rolną, która będzie zdecydowanie, ale równocześnie rozważnie, wspierała przekształcanie gospodarstw rolnych w silne jednostki ekonomiczne. Obecny okres, w którym działania rządu są wspierane finansowo przez Unię Europejską (Wspólna Polityka Rolna), sprzyja prowadzeniu takiej polityki. Celem ekspertyzy jest zatem analiza istniejącej struktury produkcyjnej gospodarstw rolnych i poszukiwanie możliwości przyspieszenia zmian w tej dziedzinie, uwzględniających jednakże istniejące ograniczenia o charakterze społecznym” – tak określa badany problem TEP.