Przypomnijmy: 10 grudnia 2015 r. sąd umorzył postępowanie dotyczące przekroczenia uprawnień przez byłego wiceprezesa ARR w kwestii wynagrodzeń w Elewarrze.

Po ogłoszeniu tego postanowienia pytaliśmy w MRiRW, czy ministerstwo zna uzasadnienie i ma opinię w tej sprawie? Czy wiadomo coś na temat ewentualnego zaskarżenia wyroku? Czy należy spodziewać się wobec tego uwolnienia pensji w Elewarrze? Nie znało – odsyłało do ARR. 

ARR, zgodnie z naszymi przewidywaniami, schowała głowę w piasek:

„Informacją podlegającą udostępnieniu zgodnie z ustawą jest fakt wydania przez Sąd w sprawie VIII K 549/14 postanowienia z dn. 10.12.2015 r., którym zostało  umorzone postępowanie w tej sprawie.

Sąd ogłosił postanowienie, natomiast jego uzasadnienie zostanie doręczone stronom po jego sporządzeniu.

Do chwili obecnej uzasadnienie postanowienia nie zostało doręczone Agencji Rynku Rolnego.

Nie ma natomiast waloru informacji publicznej kwestia przyszłych zamierzeń co do ew. zaskarżenia wyroku, czy też zamierzeń uwolnienia pensji w Elewarrze.

W tym zakresie odmawiam udzielenia informacji, gdyż są to ewentualne przyszłe zamierzenia działań organu, nie mające charakteru informacji publicznej” – taką odpowiedź uzyskaliśmy w biurze prasowym ARR jeszcze 7 stycznia.

I wszystko wskazuje na to, że tylko prokuratura walczy o wyprostowanie tej sprawy i dba o mienie podległe ARR. Już 4 stycznia nie tylko poznała uzasadnienie, ale nawet wystosowała zażalenie.

Jak informuje Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, zarzuty stawiane postanowieniu są poważne:

„Prokuratura z postanowieniem Sądu o umorzeniu postępowania nie zgadza się. W  dniu 4 stycznia 2016 r. złożyła zażalenie, wnosząc o uchylenie zaskarżonego  postanowienia i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu do dalszego  prowadzenia.