Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej - przyjęta przez Sejm, a zgłoszona przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości - zawiesza znaczną część rozdz. 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii, związaną z systemem aukcyjnym.

Od 1 stycznia 2016 roku miały wejść w życie przepisy, które zapewniały obowiązywanie taryf stałych energetyki rozproszonej do 10 kW.

- Czyli dzisiaj inwestorzy, którzy dobrze wczytali się w ustawę, podjęli już działania i mają gotowe urządzenia przygotowane do produkcji energii, natomiast sytuacja nie umożliwiała im podłączenia się do sieci, dlatego że ustawa gwarantowała stałe taryfy tym wszystkim, którzy po dniu 1 stycznia włączą się do sieci – mówił w Sejmie poseł Mieczysław Kasprzak, Polskie Stronnictwo Ludowe. - Dzisiaj jest pytanie, otrzymuję wiele maili na ten temat: Co z tymi, którzy zainwestowali? Oni w tej chwili przygotowują się do skarżenia państwa, że cofa prawo wstecz, dlatego że przygotowani byli na inne warunki, a w tej chwili daje im się inne warunki. I pytanie: Kto poniesie w tej chwili odpowiedzialność za to, że ludzie pobrali kredyty, zainwestowali swoje pieniądze, a dzisiaj nie mogą się włączyć do sieci i będą ponosić straty?

Z wyjaśnień ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego wynika, że energia prosumencka powinna być zużywana w gospodarstwach domowych, a energetyka zawodowa powinna kupować tylko ewentualne nadwyżki.

- Tymczasem właśnie z tego typu różnych interwencji, które się pojawiają, widać wyraźnie, że sporo osób potraktowało tę możliwość jako sposób na życie, bo mówią, że zainwestowały pieniądze, że z tego tytułu będą musiały spłacać duże kredyty. Czyli te interwencje, które w tej chwili są zgłaszane, nie są interwencjami prosumentów – to są interwencje przedsiębiorców, którzy korzystając z systemu prosumenckiego, w jakiś sposób chcieli na tym sobie dodatkowe dochody ułożyć. To jest rzecz rzeczywiście trudna i w tej właśnie zmianie ustawy zgłoszonej przez posłów zostały zaproponowane zmiany, które podnoszą opłatę. Do tej pory jeśli chodzi o wszystkie instalacje typu małe, przydomowe, był przyjęty system, że gwarantowana była zapłata co najmniej 80% wielkości ceny energii elektrycznej z poprzedniego roku, jakby w taki sposób liczonej. Dzisiaj zmieniliśmy to i dajemy średnią cenę energii, odpłatność za sprzedaną energię w ramach tej zmiany, do czasu wejścia w życie rozdziału 4, który odpowiednio zostanie zmodyfikowany, dajemy cenę 100% kwoty ceny energii elektrycznej z roku poprzedniego.