PE poparł propozycję Komisji niewiążącą rezolucją, aby przedłużyć autoryzację dla substancji czynnej glifosat herbicydu Roundup na 7 lat, ale tylko do użycia przez profesjonalistów.

Wcześniej Komitet ds. Środowiska PE – ComEnvi poparł przeciwną decyzję tj. nieprzedłużania legalizacji tej substancji – informuje FAMMU/FAPA i dodaje, że pozytywna opinia EFSA o glifosacie (z 12 listopada 2015 roku) rozmija się z krytycznymi doniesienia wobec niego Międzynarodowej Agencji Badania Raka (ARC), która to organizacja jest agendą Światowej Organizacji Zdrowia. WHO ocenia bowiem, że glifosat jest prawdopodobnie kancerogenny.

Opinia EFSA stała się właśnie podstawą do decyzji PE.

Jak podaje FAMMU/FAPA, teraz kolejnym krokiem będzie poddanie pod głosowanie powyższej kwestii prawdopodobnie 18-19 maja br. przez Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz. Jeśli nie uzyska kwalifikowanej większości, to ostatecznie zdecyduje Komisja.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!