Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach dotyczy przesunięcia terminu wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego z dnia 1 stycznia 2017 r. na dzień 1 stycznia 2021 r.

Na ostatnim etapie prac parlamentarnych do ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach wprowadzony został zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego - miał wejść w życie po upływie 2 lat od dnia ogłoszenia ustawy, tj. od dnia 12 sierpnia 2008 r. Potem termin wejścia w życie zakazu został jednak przesunięty na dzień 1 stycznia 2013 r., a następnie na 1 stycznia 2017 r.

I wszystko wskazuje na to, że znów będzie przesunięty, tym razem na 1 stycznia 2021 r. - albo 2019 roku.

- To kontrowersyjny problem, ma tyleż zwolenników, co przeciwników wśród konsumentów – mówiła dziś w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wiceminister Ewa Lech i dodała, że nie jesteśmy obecnie w stanie zastąpić paszy GMO – kolejne lata mają być wykorzystane na prace nad badaniem alternatywnych pasz i ekonomicznych skutków zmian dla rolnictwa. Trwają prace nad diagnostyką mączek mięsno-kostnych. Kolejne 4 lata mają być okresem, w którym problem będzie rozwiązany. Ma być również przebadana śruta rzepakowa, kontynuowane będą programy wsparcia produkcji roślin wysokobiałkowych w kraju.

– W tej chwili ze względu na utrzymanie konkurencyjności, zwłaszcza w drobiarstwie, jesteśmy zmuszeni ten zakaz przesunąć w czasie – mówiła wiceminister. Rezygnacja z soi GMO wydłużyłaby i podrożyłaby produkcję.

Ważna jest też możliwość wprowadzenia zakazu w kontekście unijnym. „Należy podkreślić, że inne państwa Unii Europejskiej nie wprowadziły zakazu stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego. Na obszarze Unii Europejskiej jest prowadzony obrót paszami GMO uznanymi za bezpieczne w świetle wspólnotowych uregulowań prawnych i wpisanymi do Rejestru GM Żywności i Pasz Unii Europejskiej.