Szybko przebiegły sejmowe prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Posłowie rozpatrzyli sprawozdanie przedstawione przez KRiRW, w której odbyło się pierwsze czytanie projektu. I chociaż był wniosek o odrzucenie projektu w całości, to nie było zgłoszonych poprawek – zatem Sejm przegłosował projekt i postanowił go przyjąć.

- Tak że ustawa, która radykalnie zmienia zakres rejestracji, funkcjonowania grup producenckich i nadzoru nad nimi, powinna być bardziej szczegółowo skonsultowana, omówiona – protestował bezskutecznie poseł Piotr Polak.

Jak stwierdził wiceminister Kazimierz Plocke, kluczowe dla ustawy są dwie zmiany:

- Po pierwsze, jest przekazanie kompetencji z urzędów marszałkowskich do Agencji Rynku Rolnego w zakresie uznawania grup producentów rolnych, po drugie, jeżeli chodzi o zastosowanie przepisów unijnych, rozporządzenia nr 1305 z 2013 r. w zakresie nazewnictwa, jest zamiana „planu działania” na „plan biznesowy”, a także możliwość wsparcia finansowego grup producentów w nowej perspektywie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Jest możliwość takiego wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, działania pod nazwą: Tworzenie grup i organizacji producentów.

To ekspresowe działanie tłumaczy kończąca się kadencja Sejmu.

Dodajmy, że sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych nie został rozpatrzony na bieżącym posiedzeniu Sejmu w związku z niezakończeniem prac komisji.

Podobał się artykuł? Podziel się!