- Kiedy zostanie uruchomiona akcja zdjęcia owoców i warzyw z rynku w związku z rosyjskim embargiem? – zapytał nas czytelnik. - W tym roku Komisja Europejska znacząco zredukowała środki dla naszego kraju na ten cel: z prawie 300 tys. ton do 80 tys. ton, czemu więc limit dla grup producenckich został podniesiony z 10000 ton do 20000 ton, przecież to dla większości sadowników nie zostanie prawie nic limitu?

Przekazaliśmy te pytania do Ministerstwa Rolnictwa. To wyjaśnia:

„W dniu 5 września br. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej, na podstawie którego wdrożony zostanie kolejny mechanizm wsparcia dla polskich producentów owoców i warzyw za przeprowadzenie operacji wycofania tych produktów z rynku. Dzięki ograniczeniu podaży tych produktów na rynku krajowym,  w rezultacie przeprowadzenia ww. operacji, możliwe będzie ustabilizowanie cen oferowanych za nie producentom.

Ww. operacjami będzie mogło zostać objęte 90 400 ton jabłek i gruszek, 10 900 ton pomidorów, marchwi, papryki słodkiej oraz ogórków i korniszonów, 500 ton śliwek i winogron stołowych oraz 600 ton brzoskwiń. Wycofywane z rynku owoce i warzywa – bez względu na ich przeznaczenie będą musiały spełniać stosowne wymagania w zakresie jakości.

Odnosząc się do pytania dotyczącego zasadności podniesienia limitu owoców i warzyw, które pojedyncza organizacja producentów może zgłosić w powiadomieniu  o zamiarze przeprowadzenia operacji wycofania z rynku z 10 000 ton do 20 000 ton, należy zauważyć, że limit ten nie został zmieniony w porównaniu z tym, jaki miał zastosowanie w przypadku mechanizmu uruchomionego w sezonie 2015/2016.

Proponowana dywersyfikacja maksymalnych limitów ilości produktów, które mogą być objęte operacjami wycofania z rynku przez pojedynczego producenta owoców i warzyw oraz pojedynczą organizację producentów owoców i warzyw realizującą program operacyjny, wynika z konieczności uwzględnienia faktu, iż te ostatnie zrzeszają co najmniej pięciu producentów. Jednak organizacje producentów to często podmioty zrzeszające znacznie większą liczbę producentów, skupiające podaż względnie dużej ilości produkcji owoców i warzyw. To właśnie te podmioty najczęściej realizowały sprzedaż owoców i warzyw na rynek Federacji Rosyjskiej, a w rezultacie to one najdotkliwiej odczuły skutki wprowadzonego embargo.