Nie udało się zrealizować harmonogramu PROW 2014-2020, ogłoszonego w połowie stycznia tego roku.

Więcej: Harmonogram PROW 2014-2020 

Ogłoszono nowy „uaktualniony” harmonogram, który teraz obejmuje już pierwsze półrocze 2017 roku.

Nabór wniosków na poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” w poprzednim harmonogramie planowany na sierpień, teraz jest planowany na sierpień/wrzesień 2016 r. – dodano przy tym uwagę, że termin naboru jest uzależniony od wystąpienia klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.

Planowany termin naboru wniosków na działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” to teraz wrzesień 2016 r. oraz II kwartał 2017 r., a nie czerwiec 2016 r. Powód przesunięcia? Wiceminister Ryszard Zarudzki tak to uzasadniał podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

- Nabór wniosków na grupy zostanie przeprowadzony we wrześniu br. Dlaczego wrzesień? Przesunęliśmy termin. Nabór miał być w czerwcu. Zrezygnowaliśmy, bo nie było uznanych grup. Grupa musi być uznana. Były dwie. I to nie stwarza sytuacji do uruchomienia naboru. Obecnie jest chyba z 7. Liczymy, że we wrześniu to będzie zasadne. Stąd przesunięcie terminu.

Na „Restrukturyzację małych gospodarstw” i "Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa" zainteresowani poczekają do I kwartału 2017 r.

O trudnościach i powodach odkładania naboru na „Restrukturyzację” informowaliśmy wielokrotnie.

Więcej: „Restrukturyzacja małych gospodarstw” tylko dla dających „dobre przykłady” 

Kolejny – znów niepełny – nabór na „Modernizację gospodarstw rolnych" w obszarach a, b, c (czyli bez maszyn) będzie w I kwartale 2017 r., podobnie jak na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”.

Więcej: Wszyscy dostaną na „Modernizację” 

Kolejne „Premie dla młodych rolników" są planowane na II kwartał 2017 r.

Pierwszy nabór dla rolników na "Przetwórstwo i marketing produktów rolnych" przesunięto z lipca na wrzesień tego roku. Nabór na to działanie dla zakładów przetwórczych zaplanowano natomiast na I kwartał 2017 r. (wcześniej mowa była o listopadzie 2016 r.).