Wierzyć? Raczej trudno. Agencja nie wywiązała się z zapowiedzi, podanych w harmonogramie wypłaty dopłat.

Zgodnie z harmonogramem ogłoszonym w drugiej połowie stycznia, na koniec miesiąca miało być u rolników 6,4 mld zł (łącznie z zaliczkami, wypłaconymi w wysokości 2,68 mld złotych od połowy października do końca listopada 2015 roku).

I tyle było, tylko że na koniec lutego: do 29 lutego ARiMR wypłaciła łącznie ok. 6,53 mld złotych. Pieniądze zostały przekazane na konta bankowe 845 tys. rolników.

Zgodnie z harmonogramem, na koniec lutego stan wypłaty miał natomiast wynosić 7,4 mld zł.

Nie wynosił.

Wypłacono niewiele więcej dopłat, niż było wypłacone zaliczek. Zaliczki wypłacano przez półtora miesiąca, dopłaty są płacone już dwa razy dłużej. Czy do naliczenia zaliczek nie był potrzebny system informatyczny? – pytaliśmy w agencji, ale odpowiedzi nie ma.

Agencja nie odpowiada też na pytanie, jaki był stan wypłaty dopłat na koniec lutego w pięciu poprzednich latach. Odpowiedź jest w przygotowaniu – odpowiedziano wczoraj na ponaglenie w tej sprawie. Na jakiej więc podstawie prezes przekazał dziś informację, że dopłaty wpływają do rolników w takim tempie, jak było to w poprzednich latach? – nie wiadomo.

Ale można zajrzeć do informacji o stanie wypłat, przekazywanych w poprzednich latach.

4 marca 2011 Farmer informował za PAP: „Prawie 90 proc. rolników z dopłatami. Łącznie do 7 marca br. Agencja wypłaci ponad 11 mld zł, czyli przekaże  86 proc. środków przeznaczonych na dopłaty bezpośrednie, a płatności  otrzyma 1 mln 239 tys. rolników, tj. 90 proc. beneficjentów (…).”

Skromniej było w 2013 roku:

Od rozpoczęcia realizacji dopłat bezpośrednich za 2012 r. do 17  stycznia 2013 r. ARiMR wypłaciła 3,4 mld zł i pieniądze te zostały  przekazane na konta bankowe 514 tys. rolników. Do końca stycznia łączna  suma zrealizowanych dopłat bezpośrednich za 2012 r. osiągnie 5,8 mld zł,  czyli około 42 proc. przeznaczonych na ten cel środków. Natomiast do  końca lutego dopłaty takie trafią do 70 proc. uprawnionych rolników” – to plany ze stycznia 2013 roku.