„Modernizacja” to jedno z niewielu działań PROW 2014-2020, na które jest więcej pieniędzy niż w PROW 2007-2013. Budżet na ten cel wynosi 2,4 mld euro, tj. ok. 10,1 mld złotych (przy aktualnie obowiązującym kursie wymiany 4,2238 – wyliczyła ARiMR).

Już tylko dziś można składać wnioski o pomoc z tego działania. Do 27 kwietnia wnioski o pomoc złożyło 9477 rolników. Ubiegają się oni o przyznanie wsparcia w wysokości 1,76 mld zł – informuje ARiMR. To drugi nabór na wsparcie produkcji bydła, mleka i trzody chlewnej i pierwszy na maszyny.

A ile pieniędzy „jest do wzięcia” na finansowanie operacji typu d, tj. zakupu maszyn?

Jak już informowaliśmy, podział dostępnych z PROW środków na województwa określono w rozporządzeniu.

Więcej: Ile z PROW 2014-2020 dla poszczególnych województw w kolejnych latach

Dla wsparcia związanego z produkcją podział środków z „Modernizacji” został określony na województwo mazowieckie i pozostałe województwa na cały okres PROW – obecny nabór zakończy się zatem opublikowaniem osobnych list dla województwa mazowieckiego i dla całego kraju w trzech obszarach (będzie więc sześć list). Natomiast w naborze dla maszyn (czy też na racjonalizację technologii produkcji, operacje typu d) pieniądze wydzielono tylko na 2016 rok, dla tego obszaru zostanie opublikowanych 16 list wojewódzkich.

Na opublikowanie list przysługiwania pomocy ARiMR ma 90 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

W naborze na maszyny (obszar d) limit środków wynosi na 2016 r. 364,66 mln euro.

Poniżej przygotowana przez ARiMR tabela wyszczególniająca, ile pieniędzy jest dostępnych dla poszczególnych województw w naborze na maszyny.

Podział środków na 2016 rok - obszar d
Podział środków na 2016 rok - obszar d

 

Podobał się artykuł? Podziel się!