Według rolników – utylizacja zdrowej świni, która nie mogła być skupiona z powodu objęcia terenu restrykcjami związanymi z ASF, kosztuje 1500 zł.

PIW w Białej Podlaskiej wyliczył natomiast koszt przeprowadzonej na swoim terenie utylizacji 300 zdrowych świń na 800 złotych za jedną sztukę (utylizacja + wartość rzeźna + koszty uboju i transportu).

Więcej: Powtórne szukanie wirusa ASF u świń tajemnicą dla weterynarzy

A jak do tego tematu podchodzi Ministerstwo Rolnictwa? Jak się okazuje – bez podawania kwot.

Ministerstwo poinformowało:

„W przypadku zabicia i utylizacji świń na koszty ponoszone z budżetu państwa składają się:

-              odszkodowania za zabite zwierzę – przyznawane zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 z późn. zm.) w wysokości wartości rynkowej zwierzęcia. Wartość rynkową określa się na podstawie średniej z 3 kwot oszacowania przyjętych przez powiatowego lekarza weterynarii oraz 2 rzeczoznawców wyznaczonych przez tego lekarza z prowadzonej przez niego listy rzeczoznawców. Szacowania dokonuje się w odniesieniu do poszczególnych świń uwzględniając:

•             w przypadku zwierząt rzeźnych – gatunek, masę, kondycję i wiek zwierzęcia;

•             w przypadku zwierząt wpisanych do ksiąg lub rejestrów hodowlanych – gatunek, masę, kondycję, wartość hodowlaną lub użytkową oraz wiek zwierzęcia;

•             dokumentację hodowlaną oraz dokumenty poświadczające cenę zakupu zwierzęcia, jeżeli dokumenty te były wystawione i możliwe jest ich uzyskanie dla celów szacowania;

•             aktualną cenę rynkową zwierzęcia w dniu szacowania oraz informacje określone w przepisach w sprawie zbierania danych rynkowych;

-              koszty zabicia świni – koszty ponoszone przez Inspekcję Weterynaryjną obejmujące koszty pracy, koszty dojazdów w celu zabicia świni oraz koszty materiałów i produktów leczniczych weterynaryjnych;

-              koszty utylizacji zwłok świń, w tym koszty załadunku oraz transportu do zakładu utylizacyjnego – koszty te zależą od liczby zwierząt, które są poddane zabiciu oraz cen określanych przez zakłady utylizacyjne, a także firmy oferujące usługę załadunku i transportu zwłok. Podmiotowi, który poniósł te koszty, przysługuje zwrot faktycznie poniesionych wydatków, zgodnie z art. 49 ust 11 ww. ustawy.

Należy zauważyć, że ww. koszty są zmienne i zależą od wielu czynników takich jak np. liczba świń podlegających zabiciu, wiek świń, ceny rynkowe usług związanych z zabiciem i utylizacją zwłok świń itp.”

Podobał się artykuł? Podziel się!