W projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 zaplanowano dochody do realizacji w częściach budżetowych, których dysponentem jest minister rolnictwa, w łącznej kwocie 181 767 tys. zł. Wydatki zaplanowane w tych częściach wyniosą łącznie 4 754 873 tys. zł.

Wiceminister Jacek Bogucki tak w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi prezentował szczegóły budżetu:

- Powyższe wydatki zostaną uzupełnione wydatkami zaplanowanymi na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne w części 85 – Budżety wojewodów w kwocie 1 150 059 tys. zł, w części 83 – Rezerwy celowe w kwocie 3 796 338 tys. zł oraz w innych częściach budżetowych w kwocie 1405 tys. zł, a także środkami europejskimi w kwocie 20 212 789 tys. zł na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i innych programów operacyjnych, wspierających działania na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich, jak również 590 575 tys. zł na pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. Ponadto w ustawie budżetowej na rok 2017 zaplanowano wydatki w kwocie 17 924 828 tys. zł dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wydatki na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne z budżetu krajowego łącznie z wydatkami na KRUS wyniosą 27 627 503 tys. zł. Stanowi to 7,18% wydatków ogółem budżetu państwa.

W ubiegłym roku w budżecie na rolnictwo (z KRUS) było 27 mld zł, co stanowiło 7,23% ogółu wydatków budżetowych.

Więcej: Jaki budżet na rolnictwo w 2016 roku?

Jacek Bogucki podkreślił, że planowane w 2017 roku wydatki na rolnictwo wzrosły o 15 proc.

- Budżet ten jest budżetem, w którym przewidzieliśmy znaczący wzrost nakładów, szczególnie ze środków krajowych. Oczywiście, jak zawsze, jest on kompromisem pomiędzy możliwościami budżetowymi a potrzebami. Najbardziej cieszy rosnąca 4,5-krotnie kwota nakładów na ubezpieczenia upraw rolnych. Chcemy, aby system ubezpieczeń rolnych zapewnił pełne pokrycie, z drugiej strony zaś zabezpieczył polskich rolników przed szkodami, które natura niesie nam od lat. To jest priorytet, jeśli chodzi o zwiększenie nakładów w tym roku, ale łącznie nakłady ze środków krajowych rosną o ponad 15%, więc jest to wzrost, którym możemy się pochwalić.

Jak dodał wiceminister, szereg ustaw, które będą funkcjonowały od 2017 r., zmienia pozycję dochodową rolników w Polsce, bo nie tylko środki z budżetu „mają ratować dochody w rolnictwie”: - To są ustawy, które są również ustawami rewolucyjnymi i historycznymi. Chodzi o zwalczanie nieuczciwej konkurencji w handlu, bo rolnicy w tej chwili tracą na kontaktach z tymi, którzy od nich kupują. To zwiększy dochody rolników, ponieważ nie będą ich okradali skupujący przetwórcy i sieci handlowe. Ruszamy również z tymi sprawami, o których rolnicy mówili. Będziemy mieli dwa projekty, bo również i klubu Kukiz’15, dotyczące sprzedaży bezpośrednio z gospodarstw.

Podobał się artykuł? Podziel się!