Zgodnie z przekazanym do konsultacji społecznych projektem rozporządzenia ministra rolnictwa <w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego PROW na lata 2014-2020>, wsparcie jest zróżnicowane w zależności od rodzaju inwestycji.

I tak dla jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo przyjęto granice:

- do 200 tys. zł dla inwestycji innych niż budowa i modernizacja budynków;

do 900 tys. zł otrzyma beneficjent na operacje zapewniające poprawę ogólnych wyników gospodarstwa w rozwoju produkcji prosiąt;

- do 500 tys. zł otrzymają pozostali beneficjenci.

Limity z tych trzech punktów nie łączą się.

W jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy, dotyczy to również osób wspólnie wnioskujących.

Podobał się artykuł? Podziel się!