W 2016 r. ANR sprzeda 70 tys. ha, nieodpłatnie przekaże 5 tys. ha – szacowany przychód agencji to 2 mld 11 mln zł, wpływ ze sprzedaży mienia ZWRSP wyniesie blisko 1 mld 702 mln zł. Prima aprilis w tym roku wcześniej? Nie. To budżet agencji na 2016 rok.

W przetargach sprzedanych zostanie ok. 26,8 tys. ha gruntów – podaje ANR w planach finansowych na 2016 r., złożonych w senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (całość w załączniku). Średnia cena sprzedaży gruntów w przetargach wyniesie 25,6 tys. zł/ha. Średnia cena gruntów nierolnych ma wynieść 197 tys. zł/ha.

Przy tych założeniach przychody ze sprzedaży gruntów kształtować się będą na poziomie 2011,3 mln zł.

Natomiast wpływy ze sprzedaży gruntów wyliczono na 1601,9 mln zł. Przyjęto, że z umów sprzedaży zawartych w 2016 roku wpłynie 893 mln zł, a z zawartych w poprzednich latach – 708 mln zł.

Przychody ze sprzedaży innego majątku wyniosą ok. 120 mln zł.

Agencja planuje większą cenę sprzedaży realizowanej w ramach pierwszeństwa nabycia niż w przetargach. I tak w ramach sprzedaży realizowanej w ramach pierwszeństwa nabycia spodziewa się uzyskać 25,8 tys. zł na ha, podczas gdy w przetargu tylko 25,6 tys. zł/ha.

Dla porównania: w 2015 roku średnia cena państwowych gruntów sprzedawanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych wyniosła 29,5 tys. zł za 1 ha, agencja sprzedała 75 tys. ha gruntów.

Skąd takie plany? Wszak agencja wstrzymała sprzedaż ziemi – i nawet ma ją kupować od rolników.

- Materiał, który Pani wskazuje, był przygotowywany na podstawie istniejącego porządku prawnego i przed wstrzymaniem sprzedaży nieruchomości rolnych z ZWRSP – wyjaśnia biuro prasowe agencji. - Jak Pani doskonale wiadomo, póki co, nie mamy formalnie uchwalonej ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W związku z tym nie ma podstawy prawnej do zmiany projektu ustawy budżetowej, której integralną częścią są plan finansowy Agencji i plan finansowy Zasobu. Warto też pamiętać, że Agencja, na tym etapie nie ma podstawy prawnej do zgłaszania zmian w budżecie. ANR przedstawia jedynie projekt planu finansowego Agencji i Zasobu do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Natomiast dalsze prace nad budżetem państwa odbywają się bez udziału Agencji. Owszem ANR może wystąpić o zmianę planu finansowego Agencji i Zasobu w trakcie roku, ale już po wejściu w życie ustawy budżetowej i mając do tego konkretne, poparte aktami prawnymi, powody.