Wnioski są przyjmowane od 28 września 2017 r. do 27 października 2017 r.

Pomoc polega na refundacji 50 proc. (60 proc. dla młodych rolników) wydatków kwalifikowanych.

W całym okresie realizacji PROW 2014-2020 maksymalne wsparcie do budowy lub modernizacji budynków inwentarskich albo adaptacji innych budynków na budynki inwentarskie wynosi 500 tys. zł, na inne inwestycje można ubiegać się o 200 tys. zł wsparcia.

Zasady pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U., poz. 1469). Całość w załączniku.

Więcej o zasadach pomocy: Będą inwestycje na obszarach Natura 2000 w ramach PROW

ARiMR przyjmuje wnioski o dotacje do inwestycji na terenach Natura 2000

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!