Pisaliśmy wielokrotnie, że zgodnie z obecnymi przepisami, rolnik nie może bezpośrednio w gospodarstwie sprzedać jaj.

A czy po zapowiadanej od stycznia zmianie przepisów zmieni się ta sytuacja? – zapytaliśmy w ministerstwie rolnictwa.

„Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 i § 2 ust. 4 obowiązującego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 38), dopuszcza się sprzedaż bezpośrednią jaj konsumpcyjnych konsumentom końcowym na targowiskach, do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, jak również ze specjalistycznych środków transportu. Obecnie, w ramach ww. działalności  <sprzedaż bezpośrednia> nie ma możliwości prowadzenia sprzedaży jaj konsumentom końcowym w gospodarstwie” – potwierdza ministerstwo.

Jak wynika z dalszej części nadesłanej informacji, zgodnie z przygotowanym jeszcze przez ministra Sawickiego rozporządzeniem, od nowego roku jaja w gospodarstwie można będzie sprzedawać:

„Z dniem 1 stycznia 2016 r. ww. rozporządzenie zostanie uchylone i zastąpione nowym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. poz. 1703), w którym, w § 4 pkt 5   przewiduje się następujące możliwości prowadzenia sprzedaży bezpośredniej jaj pozyskanych od drobiu lub ptaków bezgrzebieniowych:

a) konsumentowi końcowemu:

-  w miejscach, w których odbywa się produkcja tych produktów, w tym znajdujących się na terenie gospodarstwa rolnego, lub

- na targowiskach, lub

- z obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, w tym ze specjalistycznych środków transportu znajdujących się na terenie miejsc, w których odbywa się produkcja tych produktów, na terenie targowisk lub poza nimi, lub

- z urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności znajdujących się na terenie miejsc, w których odbywa się produkcja tych produktów, na terenie targowisk lub poza nimi, lub

b) do zakładów prowadzących handel detaliczny bezpośrednio zaopatrujących konsumenta końcowego.”