Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, warunkiem otrzymania pomocy po klęskach żywiołowych jest dołączenie protokołu oszacowania szkód zawierającego określenie zakresu i wysokości szkód oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód.

Tymczasem rolnicy sygnalizują trudności w otrzymaniu takich protokołów.

- Zwróciłem się do gminy, ale komisja nie przychodzi – słyszymy od rolnika. – A ja muszę zbierać z pola.  Jak długo można czekać na przyjście komisji szacującej straty?

Określa to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W § 5 ust. 7  podano, że komisja „dokonuje oszacowania szkód, w terminie do 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia tych szkód, nie później jednak niż:

a) do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji albo

b) w terminie do 3 miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny – w przypadku szkód w środku trwałym, albo

c) w terminie do 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania szkód – w przypadku szacowania szkód w budynkach lub drzewach owocowych spowodowanych przez powódź, albo

d) do dnia 31 października danego roku, jeżeli ujemne skutki przezimowania wystąpiły do dnia 30 kwietnia tego roku albo do dnia 31 października roku następującego po roku, w którym w grudniu wystąpiły ujemne skutki przezimowania – w przypadku szacowania szkód w drzewach owocowych spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania.

Komisja ma 30 dni od dnia oszacowania szkód na złożenie protokołu oszacowania szkód wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód, a  w  przypadku protokołów zbiorczych - 45 dni od dnia oszacowania szkód.

Podobał się artykuł? Podziel się!