Wraca kwestia możliwości uzupełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Tym razem problem dostrzegł Rzecznik Praw Obywatelskich, który skierował w tej sprawie wystąpienie do ministra rolnictwa.

RPO tak opisuje problem:

„Rzecznik otrzymuje skargi od rolników dotyczące sposobu rozpatrywania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich. Poprzednio obowiązujące przepisy nie określały jednoznacznie terminów, w których pracownicy oddziałów ARiMR powinni oceniać wpływające wnioski o przyznanie płatności, pod kątem ewentualnych braków formalnych. Niejednokrotnie organy Agencji dokonywały oceny wniosku dopiero po kilku miesiącach od jego złożenia. Powodowało to w większości przypadków, że uzupełniane wnioski załatwiane były odmownie, ponieważ wpływały do Agencji po upływie terminu składania wniosków. Opisane działania ARiMR oceniane były przez rolników jako sprzeczne z zasadą zaufania obywatela do państwa. Rolnik, otrzymując od Agencji wezwanie do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni, powinien mieć pewność, że po spełnieniu wymagań formalnych, jego wniosek zostanie rozpatrzony. Problem ten został dostrzeżony przez ustawodawcę. Przepisy nowej ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego zawierają przepis określający, że niezwłocznie po otrzymaniu wniosku Agencja informuje rolnika o stwierdzonych brakach oraz skutkach ich nieusunięcia w terminie. Wątpliwości Rzecznika budzi jednak użycie nieprecyzyjnego pojęcia „niezwłocznie”, co może powodować rozbieżności w jego interpretacji, a w konsekwencji kolejne nieprawidłowości. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie.”

Przypomnijmy, że w sprawie uzupełniania wniosków po terminie wypowiedział się już sąd, opis tej sprawy znajdą czytelnicy  w tekście „Braki we wniosku o dopłaty można usuwać po terminie”.

Przypomnijmy też, że ARiMR miała w tej sprawie własne zdanie, opisane przez Farmera w tekście: „Rolnicy zwrócą dopłaty, otrzymane w wyniku uzupełnienia wniosków po terminie?”

 

Podobał się artykuł? Podziel się!