Kwota obniżenia przychodu to różnica pomiędzy kwotą wynikającą z iloczynu średniego rocznego plonu lub średniej rocznej liczby zwierząt z ostatnich trzech lat lub trzech lat z okresu pięciu lat, z wyłączeniem wartości krańcowych, i otrzymanej średniej ceny sprzedaży w tym okresie – a kwotą wynikającą z iloczynu plonu uzyskanego lub przewidywanego po uwzględnieniu szkód lub liczby zwierząt i średniej ceny sprzedaży lub prognozowanej ceny sprzedaży danego produktu w województwie.

Jak wyjaśnia wojewoda, protokoły szacowania przewidują uwzględnienie kosztu zakupu pasz, o ile wynika on z ujemnego bilansu paszowego w gospodarstwie, spowodowanego suszą.

Całość odpowiedzi wojewody znajdą Czytelnicy poniżej.

Dodajmy, że ministerialne informacje dotyczące szacowania strat przez komisje są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa. http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne-pomoc; potrzebna informacja jest z 10.07.2015: Informacja dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotycząca ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę (.pdf 2,13 MB)

 Zasady pomocy państwa omawialiśmy wielokrotnie, np. przy okazji analizowania tego tematu w Senacie. 

Podobał się artykuł? Podziel się!