Dr hab. Piotr Chechelski z Zakładu Ekonomiki Przemysłu Spożywczego w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przedstawił podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, odbywającego się od 18 do 20 maja w Katowicach, opinię dotyczącą konsolidacji – znacznie odbiegającą od zazwyczaj głoszonych i często powielanych.

Jak stwierdził, konsolidacja w Polsce w przemyśle spożywczym cały czas postępuje – co potwierdzają dane gromadzone przez GUS. Jesteśmy ponad średnią europejską i cały czas proces konsolidacji następuje. To jeden element, ale jest i drugi:

- Jest 18 branż w przemyśle spożywczym, każda z tych branż jest bardzo zróżnicowana – mówił Piotr Chechelski. Mamy branże, które nie są już polskie: tytoniowa – ponad w 90 proc. przychodów, piwowarska – 80 proc. Ale są też branże, które są polskie. Tutaj można wymienić branżę drobiarską, mięsną czy mleczarską.

I zachodzą różne procesy. Niektóre dotyczą handlu.

Mamy 11 korporacji handlowych, które się mieszczą na liście 50 największych korporacji w świecie. Mają one w Polsce ok. 55 proc. – ale prowadzą też sieci franczyzowe, więc tak naprawdę ich udział jest jeszcze większy.

- My mamy dużo większy eksport, prowadzony przez sieci zagraniczne, niż cały eksport. Państwo się chwali, że rośnie eksport, a tak naprawdę nie jest to polski do końca eksport, to jest eksport wyprodukowany w Polsce – ocenił dr hab. Piotr Chechelski.

Jak podaje MRiRW, według wstępnych danych (GUS) w 2015 roku, wartość polskiego eksportu ogółem wyniosła 178,7 mld EUR i była o 7,8% większa niż rok wcześniej. Udział eksportu towarów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem wyniósł 13,2%, czyli był na takim samym poziomie jak w 2014 roku.

Z kolei wartość polskiego importu ogółem w 2015 roku wyniosła 175,0 mld EUR, co w porównaniu do poprzedniego roku oznaczało wzrost o 3,9%. Udział artykułów rolno-spożywczych w wartości całego polskiego importu stanowił 9,1% (w 2014 r.: 9,0%).

W 2015 roku wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych wyniosła 23,6 mld EUR.

W 2015 roku pod względem wartości eksportowano głównie: mięso drobiowe, papierosy, czekoladę i przetwory zawierające kakao, wyroby piekarnicze i ciastkarskie (herbatniki, wafle, itp.), mięso wołowe, pszenicę, syropy cukrowe, mięso wieprzowe, ryby wędzone (głównie łosoś), sery i twarogi, pozostałe przetworzone i konserwowane mięso, soki owocowe (gł. sok jabłkowy), kawę, mrożone owoce, przetworzone i konserwowane ryby oraz karmę dla zwierząt. Wartość eksportu wymienionych wyżej towarów stanowiła 56% ogólnego wywozu towarów rolno-spożywczych z Polski.