Poprosiliśmy CDR w Radomiu o wyliczenie, jak prowadzić produkcję i przetwórstwo w gospodarstwie, aby zmieścić się w limicie i nie wydać zbyt wiele na przygotowania do podjęcia tej formy gospodarowania. Czy ta forma sprzedaży jest uruchamiana dla rolników, czy dla przetwórców?

Z otrzymanej informacji wynika, że zakup prezentowanej w CDR Radom „małej masarni” to koszt (z wędzarnią tradycyjną) ok. 450 tys., a przy założeniu, że rolnik przerobi 200 tuczników rocznie, wydatek ten zwróci się po 2 latach i 8 miesiącach.

A co z produkcją inną niż zwierzęca? W załączeniu czytelnicy mogą poznać „Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw” przygotowane w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, które zostaną przekazane do uzgodnień społecznych w najbliższym czasie.

Oto całość informacji, nadesłanej przez Andrzeja Śliwę i  Janusza Lesisza z Zespołu Ekonomiki i Organizacji Produkcji Rolnej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu:

Kwota 600 tys. zł (w zasadzie 150 tys. euro) oznacza, że rolnicy osiągający przychody ze sprzedaży, do tej kwoty, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jest to kwota dość wysoka. Licząc w dużym uproszczeniu, rolnik, aby osiągnąć takie obroty w ciągu roku musiałby „przerobić” i sprzedać produkty z około 520 tuczników. Przy cyklu zamkniętym w gospodarstwie powinno być około 30 macior. 

Opłacalność „małej masarni” – przy gospodarstwie. Dla uproszczenia do kalkulacji przyjmujemy:

-         przychody ze sprzedaży jednego „przerobionego tucznika” to ok. 1 150 zł,

-         koszty „wytworzenia” to ok. 720 zł (bez wynagrodzenia rolnika i amortyzacji),

czyli na przetworzeniu jednego tucznika „zarobek” wynosi ok. 430 zł.  . 

Koszt budowy i wyposażenia „małej masarni” przy gospodarstwie, podobnej do tej zlokalizowanej przy CDR Radom to około 450 000 zł. Zakładając, że „przerabiane” będzie 2 tuczniki dziennie, a takich przerobów będzie 200 w roku, masarnia wygeneruje „zarobek”  ok. 172 000 zł. Inwestycja zwróci się więc po około 2 latach i 8 miesiącach.