Przystąpienie lub nie do systemu dla małych gospodarstw to ważna decyzja dla rolnika – ogranicza dopłaty i zwalnia z kontroli wymogów zazielenienia. Rolnik może być włączony do tego systemu automatycznie przez ARiMR. Może też zadecydować o wystąpieniu z systemu. W każdym z tych przypadków niezbędne jest wyliczenie kwoty dopłat i ustalenie, czy realne jest przekroczenie 1250 euro. Tymczasem kwoty dopłat ( w szczególności np. płatności związanej z produkcją czy zwierzęcej) nie są znane, tajemnicą pozostaje też kurs euro. Jak w tej sytuacji rolnik może decydować o swoim ewentualnym udziale w systemie dla małych gospodarstw?

Zapytana o to ARiMR informuje przede wszystkim o systemie dla małych gospodarstw: „płatność dla małych gospodarstw jest określona jako suma wszystkich płatności bezpośrednich (z wyłączeniem kwoty płatności niezwiązanej do tytoniu), do otrzymania których rolnik byłby uprawniony w systemie standardowym, z zastosowaniem maksymalnego limitu 1250 euro. Rolnicy, w przypadku których należna kwota płatności bezpośrednich za rok 2015 będzie mniejsza lub równa 1250 euro zostaną włączeni z urzędu do systemu dla małych gospodarstw, z możliwością wystąpienia z systemu w 2015 roku po złożeniu stosowanego oświadczenia w terminie do dnia 10 lipca, natomiast w kolejnych latach w terminie do dnia 30 września roku, w którym to wystąpienie ma nastąpić.”

A na jakiej podstawie rolnik ma podjąć tę decyzję?

„Podkreślić należy, że rolnicy mogą szacunkowo ocenić wysokość płatności, pod linkiem http://www.arimr.gov.pl/kalkulator-platnosci-bezposrednich.html gdzie zamieszczony został kalkulator do wyliczenia szacunkowej kwoty płatności bezpośrednich w roku 2015” – informuje ARiMR.

A co z kursem euro? Nic nowego – z wyjaśnień nie wynika, czy będzie stosowany kurs euro z 30 września, czy też z całego września: