Aktualny PROW nie daje rolnikom dużo korzyści. Można było się tego spodziewać – wszak pieniędzy jest mniej niż w PROW 2007-2013. Ale na „Modernizację” przeznaczono prawie tyle samo, co było poprzednio. Skąd więc niezadowolenie, skąd niewykorzystanie nawet tego, co jest dostępne?

Krajowa Rada Izb Rolniczych domaga się zmian w "Modernizacji gospodarstw rolnych".

Jak uważa, należałoby wprowadzić regionalizację poddziałania, z uwagi na odmienną strukturę gospodarstw i różne profile produkcji w poszczególnych województwach. Powinna być też stworzona rezerwa krajowa środków, do rozdysponowania w województwie, w którym wyczerpały się one wskutek „wyjątkowego zainteresowania”.

Duże skutki – zmierzające również do pełnego wykorzystania dostępnych pieniędzy - miałoby ujednolicenie obszarów a, b, c i d i przeprowadzanie naboru łącznie. Jak bowiem uczy doświadczenie, największe zainteresowanie jest naborem z obszaru d – na maszyny. „Jeżeli zatem przeprowadzony zostałby jeden nabór, bez podziału na obszary, można byłoby wykorzystać środki, które przeznaczono na obszary a-c, a nie zostały wykorzystane” – podpowiada KRIR.

Proponuje też ciągły nabór na operacje związane z inwestycjami budowlanym, co ma pozwolić zgromadzić potrzebne dokumenty.

KRIR pod rozwagę podaje ponadto zmniejszenie punktów dla młodych rolników (do 1 pkt). Obecnie 4 pkt (przy 5 jako minimum do uzyskania dofinansowania) praktycznie uniemożliwia otrzymane dofinansowania osobom niespełniającym tego kryterium.

Dodatkowo wskazano na potrzebę wprowadzenia dodatkowych punktów (np. 1 pkt) za prowadzenie produkcji zwierzęcej, co miałoby zachęcić wnioskodawców do rozszerzania profilu gospodarstw.

Taki dodatkowy 1 pkt mieliby otrzymać także ci, których wcześniejsze wnioski zostały zaakceptowane, a nie otrzymały dofinansowania z uwagi na brak środków, „ponieważ wnioskodawcy raz już ponieśli koszty ich prawidłowego przygotowania i zostały one pozytywnie zweryfikowane”.

Według stanu na dzień 30.09.2017 r. z limitu na „Modernizację gospodarstw rolnych” w wysokości 10 649 154 743,09 zł wykorzystano 69,55 proc.  - jeśli wziąć pod uwagę złożone wnioski, było ich 34 506 na kwotę 7 405 984 105,69 zł.