Co dwa lata Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar prezentuje raport obrazujący stan rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce – raport interdyscyplinarny i kompleksowy, jak zapewniają autorzy.

Poprzedni raport poznaliśmy w 2014 r.

Więcej: Niejednolity obraz wsi

Tegoroczny raport pokazuje, że stan opisywany dwa lata temu i w bieżącym wydaniu jest zbliżony.

Autorzy raportu podkreślają, że dystans rozwojowy między miastem i wsią zmniejsza się – ale jednocześnie przyznają, że dochody na wsi w przeliczeniu na osobę to 82 proc. średniej krajowej, a w przypadku ludności rolniczej nawet tylko 75 proc.

Mieszkańcy wsi stanowią 60 proc. osób żyjących w skrajnym ubóstwie – choć na wsi żyje tylko niespełna 40 proc. ludności kraju – podają. W ostatnich latach zaczął wzrastać poziom niedostatku i biedy, który obniżał się do 2011 roku – zauważają.

„Najważniejszym źródłem zmian i przyspieszenia procesu zmniejszania dystansu rozwojowego między miastem a wsią w Polsce jest integracja naszego kraju z Unią Europejską i korzyści z tego płynące. Lata 2004-2016, a więc okres członkostwa Polski w UE, to niewątpliwie najlepszy czas dla polskiej wsi – zapewne w całej jej historii” – oceniają autorzy raportu.

Jak podają w innym miejscu, mimo tego unijnego wsparcia, polskie rolnictwo nie przybliża się do unijnego: „Członkostwo Polski  w UE oraz związane z nim polityki wspólnotowe, zwłaszcza WPR, pozwoliły nadrobić niektóre zaległości i zmodernizować potencjał produkcyjny w rolnictwie i całej gospodarce żywnościowej, ale dystanse rozwojowe między polskim rolnictwem a rolnictwem najwyżej rozwiniętych krajów UE utrzymują się nadal”.

Raport potwierdza wiedzę o strukturze gospodarstw i rozdrobnieniu (zaledwie 30 proc. użytków rolnych jest w gospodarstwach liczących powyżej 50 ha), o wysokim zatrudnieniu w rolnictwie i niskiej produktywności pracy (w polskim rolnictwie wynosi ona zaledwie ok. 30 proc. tej z UE-28). Pracujący w polskim rolnictwie są słabiej niż unijni rolnicy wyposażeni w czynniki produkcji (średnio 2-3 krotnie niżej niż średnio w UE): ziemię i kapitał.

Powodem problemów są także pozarolnicze czynniki – ukryte na wsi bezrobocie, trudności z pracą w miastach. Ale to już temat wymagający pełnego raportu o stanie kraju, a nie tylko raportu o stanie wsi...

Na ile przedstawiony raport jest miarodajny? Przytoczone dane nierzadko odnoszą się do 2011, 2013 czy 2014 r., zatem trudno traktować je jako obrazujące stan polskiej wsi w roku 2016.

 

 

 

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!