13 września br. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Stawka pomocy do ograniczenia dostaw mleka została określona na poziomie 14 euro do 100 kg mleka, ale: „Na podstawie pozytywnie zweryfikowanych wniosków państwa członkowskie przekazują do Komisji Europejskiej informację o wielkości ograniczenia dostaw, do której producenci mleka ubiegają się o pomoc. W przypadku gdy wielkość ograniczenia dostaw mleka, do której producenci wnioskują o pomoc, przekracza maksymalną wielkość ograniczenia dostaw, do której Komisja Europejska (KE) może wypłacić pomoc, dysponując kwotą 150 mln euro przeznaczoną z budżetu UE na realizację przedmiotowego mechanizmu, KE ustala współczynnik przydziału, który należy uwzględnić przy określeniu wielkości ograniczenia dostaw mleka, do której producent może uzyskać pomoc finansową” – podano w uzasadnieniu.

Jak informuje MRiRW, zgodnie z rozporządzeniem 2016/1612 pomoc będzie wypłacana tym producentom, którzy w lipcu 2016 r. sprzedawali mleko do podmiotów skupujących oraz w jednym z wyznaczonych w rozporządzeniu trzymiesięcznych okresów zredukują dostawy mleka w stosunku do analogicznego trzymiesięcznego okresu poprzedniego roku kalendarzowego, tzw. okresu referencyjnego:

1.pierwszy okres ograniczenia dostaw mleka: październik – grudzień 2016 r.,

2. drugi okres ograniczenia dostaw mleka: listopad 2016 r. – styczeń 2017 r.,

3. trzeci okres ograniczenia dostaw mleka: grudzień 2016 r. – luty 2017 r.

4. czwarty okres ograniczenia dostaw mleka: styczeń – marzec 2017 r.

Terminy składania wniosków o pomoc dla poszczególnych okresów ograniczenia dostaw mleka (do godziny 12.00, terminy dotyczą wpływu wniosku do oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego):

- 21 września 2016 r. dla pierwszego okresu ograniczenia,

- 12 października 2016 r. dla drugiego okresu ograniczenia,

- 9 listopada 2016 r. dla trzeciego okresu ograniczenia,