Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trafił do konsultacji, które potrwają do 6 lipca.

Zakłada udzielenie dopłaty z budżetu państwa do sprzedanej świni – pod kilkoma warunkami.

Świnie mają być sprzedane do uboju od dnia:

-  w którym obszar, na którym jest położona siedziba stada producenta został określony jako zapowietrzony, zagrożony lub podlegający ograniczeniom ze względu na ASF, nie później niż 30 dni od dnia wyłączenia z tych obszarów

- 1 lipca 2017 do 31 grudnia 2017 r., nie wcześniej jednak, niż siedziba stada znajduje się na obszarze wyznaczonym decyzją UE (zał. II i III do decyzji 709/2014) i nie później niż 30 dni od dnia wyłączenia z tego obszaru.

Świnie muszą być utrzymywane w siedzibie stada nie krócej niż 60 dni przed dniem ich sprzedaży do uboju, muszą być też wpisane do rejestrów.

Pomoc ma być udzielana w kwocie stanowiącej iloczyn masy tuszy (waga poubojowa ciepła) oraz stawki pomocy wynoszącej

- 1,5 zł za kg masy tuszy świni o masie tuszy do 93 kg

- 2 zł do świń o masie większej niż 93 kg.

W przypadku sprzedaży z obszarów objętych załącznikami do decyzji unijnej – stawka pomocy wyniesie 1,5 zł za kg masy tuszy świni, przy czym pomoc do świń o masie tuszy większej niż 100 kg nie może przekraczać kwoty pomocy do świń o masie wynoszącej 100 kg.

Wnioski trzeba złożyć:

- do 21 sierpnia 2017 za świnie sprzedane do końca lipca;

- do 20 października za świnie sprzedane od 1 sierpnia 2017 do 31 września 2017;

- do 21 stycznia 2018 r. w przypadku świń sprzedanych od 1 października do końca roku.

W ocenie skutków regulacji podano, że budżet państwa wyłoży na tę formę pomocy 30 mln zł. Przyjęto wypłatę w 2017 r. 10 mln zł za świnie sprzedane do końca września. W 2018 r. ma być wypłacone 20 mln za świnie sprzedane od października do końca roku. Liczba świń na wskazanych obszarach ma wynosić ok. 200 tys. sztuk.

„Wejście w życie projektowanego rozporządzenia umożliwi prowadzenie gospodarstw rolnych producentom świń” – podano.

Projekt w załączniku.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!