PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Jaka pomoc za wstrzymanie produkcji w gospodarstwach do 50 świń?

Jaka pomoc za wstrzymanie produkcji w gospodarstwach do 50 świń? fot. Shutterstock

Autor: Marzena Pokora-Kalinowska

Dodano: 20-09-2017 10:50

Tagi:

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka nadzwyczajnego polegającego na udzieleniu pomocy posiadaczom świń utrzymującym nie więcej niż 50 świń - to realizacja pomocy, na którą UE 11 września postanowiła wyasygnować środki.Jak informuje MRiRW, wsparcie finansowe przewidziane rozporządzeniem Komisji ma  na celu pomoc dla gospodarstw utrzymujących do 50 świń z tytułu zaprzestania produkcji w związku z niespełnianiem wymagań rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2015 r., poz. 711, z późn. zm.) zmienionego rozporządzeniem z dnia 5 lipca 2017 r.

„Przyznanie pomocy nie wyklucza możliwości wznowienia produkcji wieprzowiny przez posiadaczy świń po okresie dwóch lat po przedstawieniu dowodów, że spełniają oni wymogi przewidziane w rozporządzeniu określającym wymagania bioasekuracji. Stawki pomocy przewidziane w rozporządzeniu Komisji Europejskiej to 33 EUR za sztukę prosięcia do 20 kg oraz 52 EUR za sztukę w przypadku innych świń. Łączny budżet na przedmiotową pomoc to ok. 9,3 mln EUR. Dodatkowo Polska jest upoważniona do przyznania na tych samych warunkach pomocy w wysokości do 100% pomocy unijnej” – podano.

Do konsultacji trafił już projekt rozporządzenia Rady Ministrów wdrażającego postanowienia tego rozporządzenia Komisji.

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem, pomoc przysługuje tym posiadaczom świń, którzy w dniu wydania decyzji o nakazie zaprzestania produkcji świń:

  • posiadali gospodarstwo na obszarach wskazanych decyzją Komisji z 2014 i 2017 r. jako objęte ASF;
  • w okresie od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017 posiadali średnio nie więcej niż 50 świń i w dniu kontroli, która doprowadziła do decyzji o zaprzestaniu produkcji posiadali co najmniej 1 świnię;
  • świnie opuściły gospodarstwo w wyznaczonym czasie, nie później niż 120 dni od decyzji o nakazie zaprzestania produkcji świń;
  • złożyli wnioski w wyznaczonym czasie;
  • nie otrzymali do tych samych strat lub tych samych świń pomocy państwa, środków z ubezpieczenia lub pomocy ze środków weterynaryjnych.

Stawki wynikające z unijnego rozporządzenia to 33 euro (ok. 140 zł) za prosię do 20 kg oraz 52 euro (ok. 221 zł) za większe świnie. Maksymalna liczba świń kwalifikujących się do pomocy to 10 tys. prosiąt i 171 654 inne świnie. Budżet pomocy to 9,3 mln euro – Polska może zwiększyć go o 100 proc.

Jak podano w projekcie polskiego rozporządzenia, stawka do prosiąt zostanie zwiększona do 190 zł, a do świń do 300 zł, gdyż „wysokość pomocy określona w rozporządzeniu 2017/1536 tylko częściowo rekompensuje utratę dochodów producentów świń”.

Wyliczanie średniej liczby świń ma przebiegać tak, jak dla rekompensat z „Programu bioasekuracji”.

Termin złożenia wniosku o pomoc to 150 dni od otrzymania decyzji nakazującej wybicie świń i zakazującej utrzymywania świń, nie później niż do 14 sierpnia 2018, chyba że wcześniej zostanie osiągnięty limit liczby zwierząt, do którego można udzielić pomocy.

Wypłata środków musi nastąpić do 12 miesięcy od wejścia w życie unijnego rozporządzenia, czyli do 19 września 2018 r. Pomoc ma być wypłacana w ciągu 21 dni od wydania decyzji o jej udzieleniu.

Określono też, że w przypadku stwierdzenia obecności świń w gospodarstwie po wydaniu decyzji o nakazie zaprzestania produkcji zostanie nałożona kara – 10 proc. uzyskanej pomocy.

Jak wyliczono, pomoc może dotyczyć maksymalnie 24 715 gospodarstw, jej łączny skutek finansowy dla budżetu państwa to prawie 14 mln zł. Z budżetu unijnego jest do dyspozycji 9,3 mln euro, czyli 39 601 260 zł. Jak podano, część nie podlegająca refundacji z budżetu UE zostanie sfinansowana w ramach rezerwy celowej na finansowanie WPR, „w tym również poprzez zmniejszenie limitu wydatków na współfinansowanie PROW 2014-2020”.

Do producentów świń może trafić maksymalnie łącznie 53 583  632,73 zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

BRAK KOMENTARZY

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.162.184.214
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!