„Farmer” nie uzyskał dotąd odpowiedzi na pytania związane z zakresem i kosztem „uboju bioasekuracyjnego”, tj. uboju prowadzonego w gospodarstwach leżących w obszarze objętym ASF, ale dotyczącego świń zdrowych.

Więcej: Ile kosztuje utylizacja świń na obszarach ASF? 

Odpowiedź na to pytanie – częściowo, podając chociaż zakres tego uboju - zawarł wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki, od dwóch lat  pełnomocnik rządu ds. działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium RP, w odpowiedzi udzielonej na kolejną interpelację w tej sprawie, skierowaną przez posła Jarosława Sachajkę.

Odpowiedź datowana jest 2 sierpnia, podane dane są więc świeże.

Poseł pytał:

Ile zdrowych świń ubito w ramach walki z pomorem?

Minister wyjaśnił:

„W związku ze zwalczaniem ASF w 2017 r. od dnia 7 czerwca, czyli od stwierdzenia pierwszego ogniska ASF u świń w 2017 r., zabito dotychczas 1590 świń pochodzących z gospodarstw innych niż te, w których wyznaczono ogniska ASF, tj-:

• 103 świnie w gospodarstwach kontaktowych, tzn. powiązanych z tymi gospodarstwami, w których wyznaczono ogniska ASF;

• 1487 świń z gospodarstw zlokalizowanych w pobliżu ognisk choroby, co miało miejsce w województwie lubelskim w powiecie bialskim, z uwagi na pojawianie się w krótkim okresie czasu kolejnych ognisk ASF oraz ze względu na niedostateczne spełnianie wymagań bioasekruacji w tych gospodarstwach, co stwarzało ryzyko niekontrolowanego rozprzestrzenienia się choroby u świń, a w związku z tym wyznaczenia kolejnych ognisk ASF.”

Na pytanie: „Czy racjonalna jest zdaniem Ministra utylizacja zdrowego mięsa?” padła wyrozumiała odpowiedź:

„W sytuacjach szczególnych – przy likwidacji chorób zakaźnych zwierząt - wprowadzane działania muszą być skuteczne i prowadzić do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania. Postępowanie w ognisku choroby oraz na obszarach wyznaczonych wokół ogniska w sposób szczegółowy regulują przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.) oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie, w tym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 754).