Kredyty preferencyjne charakteryzują się stałym oprocentowaniem przez cały okres spłaty kredytu. Warunki uzyskania tych kredytów są stałe i kredytobiorca nie jest w stanie wynegocjować lepszych warunków. Banki nie są na ogół zainteresowane udzielaniem kredytów preferencyjnych na niskie kwoty, na przykład rzędu 50-60 tys. zł, których spłata jest rozłożona na wiele lat. Motywują to niską opłacalnością takiej działalności.

Formalności związane z uzyskaniem takiego kredytu są większe, choć nie stanowią bariery nie do przejścia dla kredytobiorców. Wśród standardowo żądanych dokumentów są: nakaz płatniczy, oświadczenie majątkowe wnioskodawcy, informacja o prowadzonej rachunkowości rolniczej - jeżeli taką prowadzi, aktualne zaświadczenie właściwego urzędu gminy o regulowaniu zobowiązań podatkowych oraz zaświadczenie o dochodowości gospodarstwa rolnego, zaświadczenie o regulowaniu zobowiązań z KRUS. Banki na ogół oczekują też założenia rachunku albo historii rachunku i podania, gdzie mają być przelewane dopłaty. Dodatkowo od kredytobiorcy oczekuje się przedstawienia dokumentów wymaganych dla danej linii kredytowej.

Ponadto w nowych zasadach obsługi kredytów preferencyjnych została rozszerzona lista zdarzeń, które skutkować mają zwrotem udzielonej pomocy o przypadki przeniesienia - bez zgody banku - posiadania mienia nabytego za kredyt. Powyższe oznacza, że nie tylko w przypadku sprzedaży, ale również w wyniku dokonania - bez zgody banku - takich czynności jak dzierżawa, darowizna czy użyczenie zastosowane dopłaty do oprocentowania lub częściowa spłata kapitału kredytu podlegają zwrotowi. Kredyty komercyjne charakteryzują się zmiennym oprocentowaniem opartym na wskaźniku WIBOR, który jest referencyjną wysokością oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym powiększoną o marżę banku. Najczęściej jest stosowane oprocentowanie komercyjnych kredytów na zakup ziemi dla rolników, ustalane na bazie WIBOR 3M (aktualnie 1,65), rzadziej WIBOR 6M (aktualnie 1,66) i WIBOR 1M (aktualnie 1,64), przy zastosowaniu prowizji banku w formie oprocentowania kredytu od 0,5 do 2,0 proc.

Obecnie wysokość wskaźników WIBOR jest stosunkowo niska, ale nie da się wykluczyć, że w trakcie długoletniego spłacania kredytu komercyjnego na zakup ziemi WIBOR i prowizja znacznie wzrosną. Może to spowodować wzrost oprocentowania kredytu na przykład z 6 do 10 proc. Niektóre banki przy udzielaniu kredytu komercyjnego na zakup ziemi proponują jednak oprocentowanie stałe na określony czas z możliwością przedłużenia go. Taką ofertę ma na przykład BGŻ S.A.